MISIONI Krijimi i një IMAZH REAL E DINJITOZ për fasonistët shqiptar, dhe kjo gjë do të bëhet si brenda ashtu edhe jashtë Shqipërisë.
OBJEKTIVA Në vijimësi PERMIRESIM TE AKTEVE LIGJORE E NENLIGJORE, në favor të fasonistëve e që janë në vazhdën e reformave të Qeverisë, për këtë sektor.
REALIZIMI I LIDHJEVE TE QENDRUESHME ME TREGJET EUROPIANE te fasonistëve tanë nëpërmjet kërkimit e bashkëpunimit me aktorë apo parnerë të huaj e vendas.


Foto ne aktivitete te ndryshme Viti 2008

Gjergji Gjika
Kryetari i Dhomes se Fasonisteve te Shqiperise

 

 

 

       
 
nnnn